PBX คืออะไร

PBX (private branch exchange) เป็นระบบโทรศัพท์ภายในวิสาหกิจที่สับเปลี่ยนการเรียกผู้ใช้ภายนองค์กรบน
สายท้องถิ่นขณะที่ยอมให้ผู้ใช้แบ่งปันการใช้จำนวนสายภายนอก ที่แน่นอน วัตถุประสงค์หลักของ PBXคือประหยัดต้นทุน
ของความต้องการสายโทรศัพท์สำหรับแต่ละผู้ใช้กับบริษัทโทรศัพท์

 PBX เป็นเจ้าของและทำงานโดยวิสาหกิจแทนที่บริษัทโทรศัพท์ (ซึ่งอาจจะส่งมอบหรือผู้ให้บริการ)
เริ่มแรก PBX ใช้เทคโนโลยีอะนาล๊อก ทุกวันนี้ PBX ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
(สัญญาณดิจิตอลได้รับการแปลงเป็นอะนาล๊อกสำหรับการเรียกภายนอกบนวงลอบภายในที่ใช้บริการโทรศัพท์แบบเก่าอย่างง่าย)

PBX รวม
- สายโทรศัพท์ trunk (telephone trunk) ที่เป็นแบบหลายสายที่สิ้นสุดที่ PBX
- คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำที่จัดการสับสายของการเรียกภายใน PBX และการเรียกเข้าและออก
- เครือข่ายของสายภายใน PBX
- ตามปกติหน้าจอหรือสวิทช์บอร์ดสำหรับพนักงานรับโทรศัพท์

             ในบางสถานการณ์ ตัวเลือกของ PBX ได้รวม centrex service (ซึ่งกลุ่มสายได้รับเช่าจากบริษัทโทรศัพท์),
key telephone systems, และระดบหลักเป็น Integrated Services Digital Network สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กมาก
 ตู้สาขาโทรศัพท รุ่น KX-TEM824BX ตู้สาขาโทรศัพท รุ่น KX-TES824BX  ตู้สาขาโทรศัพท รุ่น KX-TEB308
 
โทรศัพท์แบบคีย์อนาล็อก
รุ่นKX-T7730 
โทรศัพท์แบบคีย์อนาล็อก
รุ่น KX-TS500MX